• block

 • block

 • block

 • block

Tenim a disposició dels nostres clients un equip de Detectius Privats i de col.laboradors, amb la finalitat de realitzar investigacions privades de tota mena dins de molt diversos àmbits:

 • acreditar insolvències fingides tant de persones físiques com de persones jurídiques per a poder exercitar accions civils mercantils i penals davant els Jutjats i Tribunals (responsabilitat civil per actes de mala administració.
 • presentació de denúncies o de querelles per pressumpta comissió de delictes d’insolvència punible, alçament de bens, etc.).

Investigació d’entitats:

 • la seva personalitat jurídica
 • la seva evolució econòmica
 • la seva actual situació financera
 • les responsabilitats econìmiques dels seus representants legals o de fet, etc.

Serveis laborals per a empreses:

 • baixes fingides de treballadors
 • duplicitat de feïnes, etc.

Vigilàncies privades:

 • conductes sospitoses (existència d’infidelitats conjugals o de parella, etc.).
 • determinació tant de llocs freqüentats com de l’entorn familiar i social d’una persona.
 • esbrinar el domicili actual o anterior d’una persona, etc..


LOS ANGELES-ADVOCATS-DETECTIUS-ASSESSORIA © 2012 - Tel. 93 891 84 39 - E-mail