Detectius Privats al Penedès

Si nececcites contractar un detectiu, nosaltres som la teva opció

Tenim a disposició dels nostres clients un equip de Detectius Privats i de col.laboradors, amb la finalitat de realitzar investigacions privades de tota mena dins de molt diversos àmbits: acreditar insolvències fingides tant de persones físiques com de persones jurídiques per a poder exercitar accions civils mercantils i penals davant els Jutjats i Tribunals (responsabilitat civil per actes de mala administració. presentació de denúncies o de querelles per pressumpta comissió de delictes d’insolvència punible, alçament de bens, etc.). Investigació d’entitats: la seva personalitat jurídica la seva evolució econòmica la seva actual situació financera les responsabilitats econìmiques dels seus representants legals o de fet, etc. Serveis laborals per a empreses: baixes fingides de treballadors duplicitat de feïnes, etc. Vigilàncies privades: conductes sospitoses (existència d’infidelitats conjugals o de parella, etc.). determinació tant de llocs freqüentats com de l’entorn familiar i social d’una persona. esbrinar el domicili actual o anterior d’una persona, etc..

-->